Hem » Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter bensin (95 oktan) förbränns?

Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter bensin (95 oktan) förbränns?

by Niklas Meurling

Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter bensin förbränns?

Det är en fascinerande och relevant fråga, speciellt med tanke på de växande miljöbekymmerna runt om i världen. När vi bränner 1 liter bensin (95 oktan), genereras det betydligt mer koldioxid än man kanske tror.

Förbränningens kemi

Inom kemin representerar bensin en hydrokarbon som heter C8H18, vilket innebär att varje molekyl består av 8 kolatomer och 18 väteatomer. När vi förbränner denna molekyl med syre (O2), får vi koldioxid (CO2) och vatten (H2O) som biprodukter. Så, för varje kolkedja kommer det produceras lika många kolmolekyler, vilket innebär att varje liter bensin kommer skapa ett ganska anmärkningsvärt antal koldioxidmolekyler.

Substans Antal Kvadratmeter
Molekyler av 95 oktan bensin 1 1
Kolatomer 8 8
Koldioxidmolekyler 8 8
Kvadratmeter av CO2 vid vila 2,3 2,3

Summering av förbränningen

När allt kommer omkring, kan man uppskatta att 1 liter av 95 oktan bensin, vid fullständig förbränning, genererar ungefär 2,3 kilogram koldioxid. Det här är omvälvande upplysningar, särskilt när man tar hänsyn till den globala konsumtionen av bensin, vilket resulterar i enorma mängder koldioxid i atmosfären.

Slutliga tankar

Visste du att en genomsnittsbil förbränner omkring 7-9 liter per 10 mil? Detta innebär att en enda lång bilresa på 500 mil skulle generera ungefär 115–150 kg CO2, vilket är mer än vad ett träd absorberar på ett helt år! Det är därför det är så viktigt att vi fortsätter att söka alternativ till fossila bränslen, föreslår förbättringar i bränsleeffektivitet, och stöder utvecklingen av nya tekniker som elbilar.

You may also like

Leave a Comment